PUBLIKÁCIÓK

Az alábbiakban növényökológiai, restaurációs ökológiai illetve magbankkal foglalkozó publikációimat tekintheti meg illetve töltheti le.
Copyright:  Török Péter - Frissítve: 2016. január 3.

Sonkoly J., Tökölyi J., Török P., Molnár V. A. (2016): Miért olyan sikeresek a csalók? A megtéveszto megporzású orchideák titka. Természet Világa 147 (2): 88-89. [PDF]

Török P., Tóthmérész B. (szerk.) (2015): Ökológiai szemléletu gyeptelepítés elmélete és gyakorlata Ökológiai Mezogazdasági Kutatóintézet, Budapest. pp. 126. [PDF]

Török P. (2015): Az adventív ágas falgyom (Parietaria judaica L.) újabb elofordulási adata Debrecenbol / Newly discovered locality of the pellitory-of-the-wall (Parietaria judaica L.) in the city of Debrecen (E Hungary). Kitaibelia 20(2): 204-305. [PDF]

Miglécz T., Donkó Á., Valkó O., Deák B., Török P., Kelemen A., Drexler D., Tóthmérész B. (2015): Szolosorköz takarónövényzet létrehozására szolgáló magkeverékekkel kapcsolatos tapasztalatok. Természetvédelmi Közlemények 21: 160-169. [PDF]

Deák B., Török P., Tóthmérész B., Valkó O. (2015): A hencidai Mondró-halom, a löszgyep-vegetáció orzoje. Kitaibelia 20: 143-149. [PDF]

Valkó O., Deák B., Kapocsi I., Tóthmérész B., Török P. (2014): Gyeprekonstrukció egykori szántóterületeken - Esettanulmányok a Hortobágyi Nemzeti Parkból. Puszta 2010-2014: 99-111. [PDF]

T-Krasznai E., Abonyi A., Görgényi J., Török P. (2014): A Malom-Tisza holtág epi- és metalimnetikus fitoplanktonjának vertikális mintázata (2007-2009). Hidrológiai Közlöny 94: 90-92. [PDF]

Kókai Zs., Török P., Bácsi I., T Krasznai E., B-Béres V. (2014): Az extrém száraz idojárás hatása az Achnthidium minutissiumum és A. eutrophilum egyedszámára (Sebes-Körös, Körösszakál).  Hidrológiai Közlöny 94: 46-49. [PDF]

Mihók B., Pataki Gy., Kovács E., Balázs B., Ambrus A., Bartha D., Czirák  Z., Csányi S., Csépányi P., Csoszi M., Dudás Gy., Egri Cs., Eros T., Gori  Sz., Halmos G., Kopek A., Margóczi K., Miklay G., Milon L.,  Podmaniczky L., Sárvári J., Schmidt A., Sipos K., Siposs V., Standovár T., Szigetvári Cs., Szemethy L., Tóth B., Tóth L., Tóth P., Török K., Török P., Vadász Cs., Varga I., Báldi A. (2014): A magyarországi természetvédelem legfontosabb 50 kutatási kérdése a következo 5 évben. Természetvédelmi Közlemények 20: 1-23. [PDF]

Sonkoly J., Molnár V. A., Török P. (2014): A növényi magtömeg-variabilitás ökológiai háttere és jelentosége. Kitaibelia 19: 295-330. [PDF]

T-Krasznai E., B-Béres V., Kókai Zs., Buczkó K., Balogh Cs., Török P. (2014): Adatok kilenc adventív, vagy invazív alga hazai elofordulásához. Kitaibelia 19: 11-21. [PDF]

Miglécz T., Donkó Á., Török P., Valkó O., Deák B., Kelemen A., Tóth K., Drexler D., Tóthmérész B. (2013): Magkeverékek fejlesztése fajgazdag szolosorköz-takarónövényzethez Gyepgazdálkodási Közlemények 2013: 37-42. [PDF]

B-Béres V., T-Krasznai E., Kókai Zs., Deák Cs., Balogh Cs., Török P. (2013): Határvizek fitoplankton, bentikus kovaalga és makrogerinctelen közösségek összetételén alapuló minosítése: esettanulmány nyolc hazai vízfolyáson. Hidrológiai Közlöny 2013 (5-6): 5-11. [PDF]

Török P. (szerk.) (2013): Gyeptelepítés elmélete és gyakorlata az ökológiai szemléletu gazdálkodásban. Ökológiai Mezogazdasági Kutatóintézet, Budapest. pp. 104. [PDF]

Albert Á.-J., Tóthmérész B., Török P. (2013): Közép-európai parlagokon zajló spontán gyepesedési folyamatok restaurációs ökológiai szempontú értékelése. Botanikai Közlemények 100: 201-216. [PDF]

Kelemen A., Török P., Valkó O., Miglécz T., Tóthmérész B. (2013): A fitomassza és fajgazdagság kapcsolatát alakító tényezok hortobágyi szikes és löszgyepekben. Botanikai Közlemények 100: 47-59. [PDF]

Illyés E., Drexler D., Helpergel P., Török P., Valkó O., László Gy. (2013): A fajgazdag sorköztakaró növényzet alkalmazása ökológiai szolomuvelésben. Ostermelo 2012-2013 (december-január): 134-136. [PDF]

Valkó O., Deák B., Kapocsi I., Tóthmérész B., Török P. (2012): Gyepek kontrollált égetése, mint természetvédelmi kezelés – Alkalmazási lehetoségek és korlátok. Természetvédelmi Közlemények 18: 517-526. [PDF]

Deák B., Valkó O., Schmotzer A., Kapocsi I., Tóthmérész B., Török P. (2012): Gyepek égetésének természetvédelmi megítélése Magyarországon: Problémák és pozitív tapasztalatok. Tájökológiai Lapok 10: 287-303. [PDF]

Illyés E., Drexler D., Herpergel Z.P., Valkó O., László Gy., Török P. (2012): Fajgazdag szolosorköz-takarónövényzet magkeverékek fejlesztése és alkalmazási lehetoségei magyarországi szoloültetvényeken: kitekintés és elozetes eredmények. In: Anonymous (szerk.) LIV. Georgikon Napok: Konferenciakötet, pp. 250-260. [PDF]

Török P., Lukács B., Tóthmérész B. (2010): Terepi módszerek a vegetáció vizsgálatához. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 113. [PDF]

Valkó O., Vida E., Kelemen A., Török P., Deák B., Miglécz T., Lengyel Sz., Tóthmérész B. (2010): Gyeprekonstrukció napraforgó- és gabonatáblák helyén alacsony diverzitású magkeverékek vetésével. Tájökológiai lapok 8: 53-64. [PDF]

Kelemen A., Török P., Deák B., Valkó O., Lukács B. A., Lengyel Sz., Tóthmérész B. (2010): Spontán gyepregeneráció extenzíven kezelt lucernásokban. Tájökológiai Lapok 8: 33-44. [PDF]

Krasznai E., Osváth R., Buday T., Papp I. & Török P. (2009): Adatok a Hildenbrandia rivularis (Liebmann) J. Agardh, vörösmoszat hazai elofordulásához. Kitaibelia 15: 32-34. [PDF]

Török P., Matus G., Papp M. & Tóthmérész B. (2009): Nyírségi homoki gyepek lúdlegelést követo regenerálódása és magkészlete. Természetvédelmi Közlemények 15: 134-146. [PDF]

Valkó O., Török P., Vida E., Arany I., Tóthmérész B. & Matus G. (2009): A magkészlet szerepe két hegyi kaszálórét közösség helyreállításában. Természetvédelmi Közlemények 15: 147-159. [PDF]

Török P., Kelemen A., Valkó O., Miglécz T., Vida E., Deák B., Lengyel Sz., Tóthmérész B. (2009): Avar-felhalmozódás szerepe a gyepesítést követo vegetáció-dinamikában. Természetvédelmi Közlemények 15: 160-170. [PDF]

Déri E., Lengyel Sz., Lontay L., Deák B., Török P., Magura T., Horváth R., Kisfali M., Ruff G. & Tóthmérész B. (2009): Természetvédelmi stratégiák alkalmazása a Hortobágyon: az egyek-pusztakócsi LIFENature program eredményei. Természetvédelmi Közlemények 15: 89-102. [PDF]

Koncz G., Papp M., Török P., Kotroczó Zs., Krakomperger Zs., Matus G. (2009): Egy cseres-tölgyes állomány (Síkfokút, Bükk-hegység) magbankja és szerepe a lágyszárú szint regenerálódásában. Természetvédelmi Közlemények 15: 304-315.  [PDF]

Vida E., Török P., Deák B. & Tóthmérész B. (2008): Gyepek létesítése mezogazdasági muvelés alól kivont területeken: a gyepesítés módszereinek áttekintése. Botanikai Közlemények 95: 101-113. [PDF]

Török P., Deák B., Vida E., Lontay L., Lengyel Sz. & Tóthmérész B. (2008): Tájléptéku gyeprekonstrukció löszös és szikes fumagkeverékekkel a Hortobágyi Nemzeti Park (Egyek-Pusztakócs) területén. Botanikai Közlemények 95: 115-125. [PDF]

Deák B., Török P., Kapocsi I., Lontay L., Vida E., Valkó O., Lengyel Sz. & Tóthmérész B. (2008):  Szik- és löszgyep-rekonstrukció vázfajokból álló magkeverék vetésével a Hortobágyi Nemzeti Park területén (Egyek-Pusztakócs). Tájökológiai Lapok 6: 323-332. [PDF]

Deák, B., Molnár, A., Gál, L., Lukács, B. A., Tihanyi, G. & Török, P. (2008): Rumex pseudonatronatus (Borb.) Murb. új elofordulási adatai a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Flora Pannonica 6: 132 - Rövid közlemény [PDF]

Török P. (2008): A magkészlet szerepe gyepközösségek regenerációjában [The role of soil seed banks in restoration of acidic grasslands.]. Ph.D. értekezés [Ph.D. Thesis.] Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Környezettudományi Doktori Iskola [PDF]

Török P., Arany I., Prommer M., Valkó O., Balogh A., Vida E., Tóthmérész B. & Matus G. (2007): Újrakezdett kezelés hatása fokozottan védett kékperjés láprét fitomasszájára, faj- és virággazdagságára. Természetvédelmi Közlemények 13: 187-198. [PDF]

Arany I., Török P. & Matus G. (2007): Vadkizárás hatásának vizsgálata egy déli-bükki endemikus növénytársulásban: produktivitás, fajösszetétel és reproduktív siker. Természetvédelmi Közlemények 13: 81-92. [PDF]

Török P. & Tóthmérész B. (2006): Növényökológiai alapismeretek. Kossuth Egyetemi Kiadó, pp. 173, 1. kiadás (2006), 2. kiadás (2010). [PDF]

Török P. & Tóthmérész B. (2004): A debreceni Nagyerdo növényzeti arculatának vizsgálata. Természetvédelmi Közlemények 11: 107-116. [PDF]

Matus G., Barina Z., Török P., Pifkó D., Filippov P., Kun A., Almádi L. & Sulyok J. (2001): Physocaulis nodosus (L. Tausch (Apiaceae) a Kárpát-medencében és környékén. II. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Magyar Biológiai Társaság - Magyar Természettudományi Múzeum, 2001. november 20-22. Szimpózium kötet, pp. 117-119. [PDF]

Matus G., Novák T. & Török P. (2000): Dudatönk (Physocaulis nodosus (L.) Tausch, Syn.:Myrrhoides nodosa (L.) Cannon) Debrecenben. - Rövid közlemény, Kitaibelia 5: 230. [PDF]
Publikációk magyar nyelven
TÖRÖK PÉTER  HONLAPJA