PUBLIKÁCIÓK

Az alábbiakban növényökológiai, restaurációs ökológiai illetve magbankkal foglalkozó publikációimat tekintheti meg illetve töltheti le.
Copyright:  Török Péter - Frissítve: 2016. január 3.

Sonkoly J., Tökölyi J., Török P., Molnár V. A. (2016): Miért olyan sikeresek a csalók? A megtévesztő megporzású orchideák titka. Természet Világa 147 (2): 88-89. [PDF]

Török P., Tóthmérész B. (szerk.) (2015): Ökológiai szemléletű gyeptelepítés elmélete és gyakorlata Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, Budapest. pp. 126. [PDF]

Török P. (2015): Az adventív ágas falgyom (Parietaria judaica L.) újabb előfordulási adata Debrecenből / Newly discovered locality of the pellitory-of-the-wall (Parietaria judaica L.) in the city of Debrecen (E Hungary). Kitaibelia 20(2): 204-305. [PDF]

Miglécz T., Donkó Á., Valkó O., Deák B., Török P., Kelemen A., Drexler D., Tóthmérész B. (2015): Szőlősorköz takarónövényzet létrehozására szolgáló magkeverékekkel kapcsolatos tapasztalatok. Természetvédelmi Közlemények 21: 160-169. [PDF]

Deák B., Török P., Tóthmérész B., Valkó O. (2015): A hencidai Mondró-halom, a löszgyep-vegetáció őrzője. Kitaibelia 20: 143-149. [PDF]

Valkó O., Deák B., Kapocsi I., Tóthmérész B., Török P. (2014): Gyeprekonstrukció egykori szántóterületeken - Esettanulmányok a Hortobágyi Nemzeti Parkból. Puszta 2010-2014: 99-111. [PDF]

T-Krasznai E., Abonyi A., Görgényi J., Török P. (2014): A Malom-Tisza holtág epi- és metalimnetikus fitoplanktonjának vertikális mintázata (2007-2009). Hidrológiai Közlöny 94: 90-92. [PDF]

Kókai Zs., Török P., Bácsi I., T Krasznai E., B-Béres V. (2014): Az extrém száraz időjárás hatása az Achnthidium minutissiumum és A. eutrophilum egyedszámára (Sebes-Körös, Körösszakál).  Hidrológiai Közlöny 94: 46-49. [PDF]

Mihók B., Pataki Gy., Kovács E., Balázs B., Ambrus A., Bartha D., Czirák  Z., Csányi S., Csépányi P., Csőszi M., Dudás Gy., Egri Cs., Erős T., Gőri  Sz., Halmos G., Kopek A., Margóczi K., Miklay G., Milon L.,  Podmaniczky L., Sárvári J., Schmidt A., Sipos K., Siposs V., Standovár T., Szigetvári Cs., Szemethy L., Tóth B., Tóth L., Tóth P., Török K., Török P., Vadász Cs., Varga I., Báldi A. (2014): A magyarországi természetvédelem legfontosabb 50 kutatási kérdése a következő 5 évben. Természetvédelmi Közlemények 20: 1-23. [PDF]

Sonkoly J., Molnár V. A., Török P. (2014): A növényi magtömeg-variabilitás ökológiai háttere és jelentősége. Kitaibelia 19: 295-330. [PDF]

T-Krasznai E., B-Béres V., Kókai Zs., Buczkó K., Balogh Cs., Török P. (2014): Adatok kilenc adventív, vagy invazív alga hazai előfordulásához. Kitaibelia 19: 11-21. [PDF]

Miglécz T., Donkó Á., Török P., Valkó O., Deák B., Kelemen A., Tóth K., Drexler D., Tóthmérész B. (2013): Magkeverékek fejlesztése fajgazdag szőlősorköz-takarónövényzethez Gyepgazdálkodási Közlemények 2013: 37-42. [PDF]

B-Béres V., T-Krasznai E., Kókai Zs., Deák Cs., Balogh Cs., Török P. (2013): Határvizek fitoplankton, bentikus kovaalga és makrogerinctelen közösségek összetételén alapuló minősítése: esettanulmány nyolc hazai vízfolyáson. Hidrológiai Közlöny 2013 (5-6): 5-11. [PDF]

Török P. (szerk.) (2013): Gyeptelepítés elmélete és gyakorlata az ökológiai szemléletű gazdálkodásban. Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, Budapest. pp. 104. [PDF]

Albert Á.-J., Tóthmérész B., Török P. (2013): Közép-európai parlagokon zajló spontán gyepesedési folyamatok restaurációs ökológiai szempontú értékelése. Botanikai Közlemények 100: 201-216. [PDF]

Kelemen A., Török P., Valkó O., Miglécz T., Tóthmérész B. (2013): A fitomassza és fajgazdagság kapcsolatát alakító tényezők hortobágyi szikes és löszgyepekben. Botanikai Közlemények 100: 47-59. [PDF]

Illyés E., Drexler D., Helpergel P., Török P., Valkó O., László Gy. (2013): A fajgazdag sorköztakaró növényzet alkalmazása ökológiai szőlőművelésben. Őstermelő 2012-2013 (december-január): 134-136. [PDF]

Valkó O., Deák B., Kapocsi I., Tóthmérész B., Török P. (2012): Gyepek kontrollált égetése, mint természetvédelmi kezelés – Alkalmazási lehetőségek és korlátok. Természetvédelmi Közlemények 18: 517-526. [PDF]

Deák B., Valkó O., Schmotzer A., Kapocsi I., Tóthmérész B., Török P. (2012): Gyepek égetésének természetvédelmi megítélése Magyarországon: Problémák és pozitív tapasztalatok. Tájökológiai Lapok 10: 287-303. [PDF]

Illyés E., Drexler D., Herpergel Z.P., Valkó O., László Gy., Török P. (2012): Fajgazdag szőlősorköz-takarónövényzet magkeverékek fejlesztése és alkalmazási lehetőségei magyarországi szőlőültetvényeken: kitekintés és előzetes eredmények. In: Anonymous (szerk.) LIV. Georgikon Napok: Konferenciakötet, pp. 250-260. [PDF]

Török P., Lukács B., Tóthmérész B. (2010): Terepi módszerek a vegetáció vizsgálatához. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 113. [PDF]

Valkó O., Vida E., Kelemen A., Török P., Deák B., Miglécz T., Lengyel Sz., Tóthmérész B. (2010): Gyeprekonstrukció napraforgó- és gabonatáblák helyén alacsony diverzitású magkeverékek vetésével. Tájökológiai lapok 8: 53-64. [PDF]

Kelemen A., Török P., Deák B., Valkó O., Lukács B. A., Lengyel Sz., Tóthmérész B. (2010): Spontán gyepregeneráció extenzíven kezelt lucernásokban. Tájökológiai Lapok 8: 33-44. [PDF]

Krasznai E., Osváth R., Buday T., Papp I. & Török P. (2009): Adatok a Hildenbrandia rivularis (Liebmann) J. Agardh, vörösmoszat hazai előfordulásához. Kitaibelia 15: 32-34. [PDF]

Török P., Matus G., Papp M. & Tóthmérész B. (2009): Nyírségi homoki gyepek lúdlegelést követő regenerálódása és magkészlete. Természetvédelmi Közlemények 15: 134-146. [PDF]

Valkó O., Török P., Vida E., Arany I., Tóthmérész B. & Matus G. (2009): A magkészlet szerepe két hegyi kaszálórét közösség helyreállításában. Természetvédelmi Közlemények 15: 147-159. [PDF]

Török P., Kelemen A., Valkó O., Miglécz T., Vida E., Deák B., Lengyel Sz., Tóthmérész B. (2009): Avar-felhalmozódás szerepe a gyepesítést követő vegetáció-dinamikában. Természetvédelmi Közlemények 15: 160-170. [PDF]

Déri E., Lengyel Sz., Lontay L., Deák B., Török P., Magura T., Horváth R., Kisfali M., Ruff G. & Tóthmérész B. (2009): Természetvédelmi stratégiák alkalmazása a Hortobágyon: az egyek-pusztakócsi LIFENature program eredményei. Természetvédelmi Közlemények 15: 89-102. [PDF]

Koncz G., Papp M., Török P., Kotroczó Zs., Krakomperger Zs., Matus G. (2009): Egy cseres-tölgyes állomány (Síkfőkút, Bükk-hegység) magbankja és szerepe a lágyszárú szint regenerálódásában. Természetvédelmi Közlemények 15: 304-315.  [PDF]

Vida E., Török P., Deák B. & Tóthmérész B. (2008): Gyepek létesítése mezőgazdasági művelés alól kivont területeken: a gyepesítés módszereinek áttekintése. Botanikai Közlemények 95: 101-113. [PDF]

Török P., Deák B., Vida E., Lontay L., Lengyel Sz. & Tóthmérész B. (2008): Tájléptékű gyeprekonstrukció löszös és szikes fűmagkeverékekkel a Hortobágyi Nemzeti Park (Egyek-Pusztakócs) területén. Botanikai Közlemények 95: 115-125. [PDF]

Deák B., Török P., Kapocsi I., Lontay L., Vida E., Valkó O., Lengyel Sz. & Tóthmérész B. (2008):  Szik- és löszgyep-rekonstrukció vázfajokból álló magkeverék vetésével a Hortobágyi Nemzeti Park területén (Egyek-Pusztakócs). Tájökológiai Lapok 6: 323-332. [PDF]

Deák, B., Molnár, A., Gál, L., Lukács, B. A., Tihanyi, G. & Török, P. (2008): Rumex pseudonatronatus (Borb.) Murb. új előfordulási adatai a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Flora Pannonica 6: 132 - Rövid közlemény [PDF]

Török P. (2008): A magkészlet szerepe gyepközösségek regenerációjában [The role of soil seed banks in restoration of acidic grasslands.]. Ph.D. értekezés [Ph.D. Thesis.] Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Környezettudományi Doktori Iskola [PDF]

Török P., Arany I., Prommer M., Valkó O., Balogh A., Vida E., Tóthmérész B. & Matus G. (2007): Újrakezdett kezelés hatása fokozottan védett kékperjés láprét fitomasszájára, faj- és virággazdagságára. Természetvédelmi Közlemények 13: 187-198. [PDF]

Arany I., Török P. & Matus G. (2007): Vadkizárás hatásának vizsgálata egy déli-bükki endemikus növénytársulásban: produktivitás, fajösszetétel és reproduktív siker. Természetvédelmi Közlemények 13: 81-92. [PDF]

Török P. & Tóthmérész B. (2006): Növényökológiai alapismeretek. Kossuth Egyetemi Kiadó, pp. 173, 1. kiadás (2006), 2. kiadás (2010). [PDF]

Török P. & Tóthmérész B. (2004): A debreceni Nagyerdő növényzeti arculatának vizsgálata. Természetvédelmi Közlemények 11: 107-116. [PDF]

Matus G., Barina Z., Török P., Pifkó D., Filippov P., Kun A., Almádi L. & Sulyok J. (2001): Physocaulis nodosus (L. Tausch (Apiaceae) a Kárpát-medencében és környékén. II. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Magyar Biológiai Társaság - Magyar Természettudományi Múzeum, 2001. november 20-22. Szimpózium kötet, pp. 117-119. [PDF]

Matus G., Novák T. & Török P. (2000): Dudatönk (Physocaulis nodosus (L.) Tausch, Syn.:Myrrhoides nodosa (L.) Cannon) Debrecenben. - Rövid közlemény, Kitaibelia 5: 230. [PDF]
Publikációk magyar nyelven
TÖRÖK PÉTER  HONLAPJA