KASZÁLÁSOS GYEPREKONSTRUKCIÓ

Doktori értekezésem témája a magbank gyepek helyreállításában betöltött szerepe volt. Az ehhez kapcsolódó egyik kutatás keretében a kaszálás mint rekonstrukciós bevatkozás vegetációra és magbankra gyakorolt hatását vizsgáltuk felhagyott kékperjés láprétek és száraz-mezofil gyepekben.


KUTATÁSI PROJEKTEK

Az alábbiakban olyan korábbi, vagy jelenleg is futó projektekről talál információkat, amelyekben vagy részt vettem, vagy irányításommal folynak. Amennyiben csak a cikkek érdeklik kattintson a publikációk menüpontra.


MAGVETÉSES GYEPREKONSTRUKCIÓ

A Hortobágyi Nemzeti Park területén közel 1000 ha szántóterületet alakítottak át gyepterületté főként száraz gyepi vázfajokat tartalmazó, alacsony diverzitású magkeverékek vetésével. Ezekben a vizsgálatokban az alacsony diverzitású magkeverékek gyepesedés sebességére, gyomok visszaszorítására és korai kolonizáló közösségek összetételére gyakorolt hatását vizsgáltuk.

SPONTÁN GYEPESEDÉS

Európa szerte egyre nagyobb igény jelentkezik a spontán gyepregenerációs folyamatok támogatása mellett zajló alacsony költésgvetésű gyepesítési programokra. A spontán gyepesedés segítségével zajló gyeprekonstrukció lehetőségeinek vizsgálatát homoki, szikes és löszös talajokon vizsgáljuk komplex mintavételezés (vegetáció, fitomassza és magbank) segítségével.

MAGBANK VIZSGÁLATOK

Gyepközösségek regenerálódásának és dinamikai folyamatainak egyik kulcsfontosságú eleme a talajban található propagulumbank. Ennek vizsgálatát végezzük a Növénytani Tanszék munkatársaival és a DE Botanikus Kert együttműködésében csíráztatásos módszer segítségével. Jelenleg is futó projektem ebben a témakörben gyepesített szántók magbankjának vizsgálata.
Copyright:  Török Péter - Frissítve: 2012. október 23.

TÖRÖK PÉTER  HONLAPJA
English

GYEPEK KONTROLÁLT ÉGETÉSE

A kontrollálatlan módon zajló égetések komoly egészségügyi, vagyonvédelmi és természetvédelmi problémákat okozhatnak. Ezzel szemben a kontrollált égetés nemzetközi tapasztalatok alapján több természetvédelmi probléma esetében jelenthet költséghatékony megoldást. Kontrolált égetéssel megakadályozható a gyepek becserjésedése, valamint visszaszoríthatóak egyes inváziós fajok és csökkenthető az avarfelhalmozódás mértéke is. Bővebben...

FAJGAZDAG MAGKEVERÉKEK

A fajgazdag keverékek vetésével számos célfaj magját juttathatjuk be egyidejűleg a gyepesíteni kívánt területre. Több vizsgálatban is alkalmaztak ilyen keverékekeket, a keverékek összeállítása azonban gyakran esetleges és a fajok jelentős része kereskedelmi forgalomban nem szerezhető be. Vizsgálataink során eltérő talajtípusokon vizsgáljuk magas diverzitású keverékek hatását a gyepesedésre.