SZAKDOLGOZATI LEHETŐSÉGEK

Dr. Tóthmérész Béla

1. A diverzitás mérésére szolgáló módszerek evolúciója
2. Kvadratikus diverzitás használata a természetvédelmi gyakorlatban
3. A biodiverzitás szerepe és jelentősége az ökológiai rendszerek esetén
4. Sokváltozós módszerek az ökológiában
5. Interaktív oktatási anyagok szerepe és jelentősége az ökológia oktatásában.

Dr. Lengyel Szabolcs

1. Élőhely-szintű változások: a Csattag mocsár és környéke
2. A rekonstrukció utáni kezelés hatása a gyepközösségek kialakulására
3. Hangyák által terjesztett magvú növények vizsgálata
4. A kis lilik térhasználata: klímaváltozás vagy vadászat?
5. A biodiverzitás monitoringja Európában
6. A partimadarak szaporodási stratégiái

Dr. Horváth Roland

1. Nyírségi homokpuszta gyepek összehasonlító arachnológiai vizsgálata
2. A gépi kaszálás növényzet- és talajlakó pókokra gyakorolt hatásainak vizsgálata
3. A szegélyhatás vizsgálata talajlakó pók-együtteseken Szabadkai ligeterdőben
4. A szegélyhatás vizsgálata talajlakó pók-együtteseken Szolnoki ártéri erdőben
5. Az urbanizáció hatása talajlakó pók-együttesekre Debrecen területén.

Dr. Török Péter

1. Égetés hatásának vizsgálata szikes gyepek növényzetében.
2. Égetés hatásának vizsgálata hegyi és hegylábi gyepekben.
3. Spontán vegetációfejlődés felhagyott homoki szántókon: vegetáció és magbank
4. Eltérő intenzitású kaszálás hatásának vizsgálata másodlagos gyepekben
5. Magmorfológiai mérések gyepi növényfajok magjain.

Dr. Simon Edina

1. Urbanizáció hatásának vizsgálata talaj elemösszetételére
2. Falevelek elemösszetételének vizsgálata urbanizációs gradiens mentén
3. Környezeti terhelés becslése rovarminták elemanalitikai vizsgálata alapján
4. Fluktuáló aszimmetria vizsgálata rovaroknál
DEBRECENI EGYETEM
Természettudományi és Technológiai Kar
ÖKOLÓGIAI TANSZÉK