B.Sc. Ökológia Alapjai
(TBBE1064, TBBG1064)

A tárgy alapadatai
Heti óraszám: 3+1+0
Kreditérték: 4
Tantárgyfelelos: Dr. Török Péter


Átjárhatóság
A tárgy vizsgakövetelményeinek teljesítésével az alábbi tárgyakban is érvényes vizsgajegy szerezheto:

TBBE0003-K1   Bevezetés az ökológiába (Földtud. szak.)
TBOE0602        Ökológia Alapjai I.

Óravázlatok (Folyamatos feltöltés mellett)

              00. - Óramegbeszéslés és tematika
[PDF] -- 01. - Simon Edina: A ökológia tárgya és alapveto fogalmai
[PDF] -- 02. - Simon Edina: Városiasodás és antropogén tevékenységek
[PDF] -- 03. - Török Péter: A magkészlet ökológia alapjai
[PDF] -- 04. - Braun Mihály: Környezetanalítika (nem vizsgaanyag)
[PDF] -- 05. - Deák Balázs: Szikes és löszgyepek szerepe 
[PDF] -- 06. - Valkó Orsolya: A gyeprekonstrukció módszerei
[PDF] -- 07. - Kelemen András: Együttélések (nem vizsgaanyag)
[PDF] -- 08. - Magura Tibor: Urbanizáció és szegélyhatás
[PDF] -- 09. - Nagy Dávid: Preparálás és mintavételezési módszerek

Ellenorzo kérdések - [PDF] Végleges
DEBRECENI EGYETEM
Természettudományi és Technológiai Kar
ÖKOLÓGIAI TANSZÉK