B.Sc. Növényökológiai Módszerek
(I: TBBE5010, II: TBBE5011)

A tárgy alapadatai
Heti óraszám: 2+0+0
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: dr. Török PéterOktatási segédanyagok (2011-2012-es tanév, 1.félév)

Növényökológiai módszerek I - Tematika [PDF]
Növényökológiai módszerek II - Tematika [PDF]

Részletes tematika

              01. - Óramegbeszéslés és tematika
[PDF] -- 02. - Terepi mintavételezés tervezése
[PDF] -- 03. - Mérési módszerek
[PDF] -- 04. - A vegetáció minőségi változóinak mérése
[PDF] -- 05. - A vegetáció mennyiségi változói
[PDF] -- 06. - A fitomassza meghatározás módszerei
[PDF] -- 07. - Speciális mintavételezés
              08. - Terepi gyakorlat I
              09. - Terepi gyakorlat II

Jegyzet: Török P., Lukács B., Tóthmérész B. (2010): Terepi módszerek a vegetáció vizsgálatához. Kossuth Egyetemi Kiadó, pp. 113.
DEBRECENI EGYETEM
Természettudományi és Technológiai Kar
ÖKOLÓGIAI TANSZÉK