Levegőtisztaság-védelem
(TEME0105, TEMG0105)

A tárgyak alapadatai
Heti óraszám: 2+1+0
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Dr. Simon Edina


TEME0105 Levegőtisztaság-védelem (levelező) - Tematika [pdf]
TEME/TEMG0105 Levegőtisztaság-védelem - Tematika [pdf]

Oktatási segédanyagok (2011-2012-es tanév)

Óravázlatok (Folyamatos feltöltés mellett)

[PDF] -- 01. előadás
[PDF] -- 02. előadás
[PDF] -- 03. előadás
[PDF] -- 04. előadás
[PDF] -- 05. előadás
[PDF] -- 06. előadás
[PDF] -- 07. előadás
[PDF] -- 08. előadás

            
DEBRECENI EGYETEM
Természettudományi és Technológiai Kar
ÖKOLÓGIAI TANSZÉK