B.Sc. Konzervációbiológia
(TBBE0652; TBBG0652)

A tárgyak alapadatai
Heti óraszám: 2+1+0
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelos: dr. Török Péter (dr. Valkó Orsolya)


Oktatási segédanyagok (2012-2013-as tanév)
(MSc. tárgy esetében is; TBME 0404 és TBMG 0404)

Az alábbi tárgyak teljesítése esetén is:

TEME0108, TEMG0108 Természetvédelmi ökológia
TBME0404, TBMG0404 Konzervációbiológia

Óravázlatok (Folyamatos feltöltés mellett)

              00. - Óramegbeszélés
[PDF] -- 01. - Bevezetes a természetvédelmi biológiába
[PDF] -- 02. - A biológia sokféleség
[PDF] -- 03. - Populációk védelme
[PDF] -- 04. - Fajszintu védelem
[PDF] -- 05. - Szigetbiogeográfia és tájökológia
[PDF] -- 06. - Élohelyminosítés és monitoring
[PDF] -- 07. - Életközösségek létrehozása

Elovizsga idopont:
---       


            
DEBRECENI EGYETEM
Természettudományi és Technológiai Kar
ÖKOLÓGIAI TANSZÉK