M.Sc. Konzervációbiológia
(TBME0404, TBMG0404)

A tárgyak alapadatai
Heti óraszám: 2+1+0
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelos: dr. Valkó Orsolya


Oktatási segédanyagok (2013-2014-es tanév)

Az alábbi tárgyak teljesítése esetén is:

TEME0108, TEMG0108 Természetvédelmi ökológia

Óravázlatok (Folyamatos feltöltés mellett)

              01. - Óramegbeszélés
[PDF] -- 02. - Bevezetes a természetvédelmi biológiába
[PDF] -- 03. - Kihalások
[PDF] -- 04. - A biológiai sokféleség védelme
[PDF] -- 05. - Ökológiai gazdaságtan
[PDF] -- 06. - Élohelyfragmentáció
[PDF] -- 07. - Populáció és fajvédelem
[PDF] -- 08. - Új populációk létrehozása
[PDF] -- 09. - Természetvédelmi kezelés
[PDF] -- 10. - Restaurációs ökológia
[PDF] -- 11. - Természetvédelmi jog

Elovizsga idopont:
---       


            
DEBRECENI EGYETEM
Természettudományi és Technológiai Kar
ÖKOLÓGIAI TANSZÉK