UNIVERSITY OF DEBRECEN
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ECOLOGY
PUBLICATIONS
of the Department of Ecology2007

Van Dam, H., Stenger-Kovács, Cs., Ács, É., Borics, G., Buczkó, K., Soróczki-Pintér, É. Várbíró, G., Tóthmérész, B., Padisák, J. 2007. Implementation of the European Water Framework Directive: Development of a system for water quality assessment of Hungarian running waters with phytobenthos. Archiv für Hydrobiology Supplement, 161, 339-364.

Szabó, S., Árnyas, E., Tóthmérész, B., Varga, Z. S. 2007. Light-trap surveys of the Lepidoptera fauna at the Aggtelek National Park. Acta Zoologica Academiae Scientarium Hungaricae 53, 257-269.

Simon, E., Braun, M., Szabó, K., Molnár, P., Tóthmérész, B. 2007: Cink monitorozás Rana esculenta fajkomplex egyedeinek vizsgálatával. Természetvédelmi Közlemények 13, 309-318.

László, Z., Tóthmérész, B. 2007. Rózsacserjék (Rosa spp.) térbeli mintázatának hatása a Diplolepis rosae általi parazitáltságra. Természetvédelmi Közlemények 13, 233-240.

Szalkovszki, O., Horváth, R., Szinetár, Cs., Tóthmérész, B. 2007. A legeltetés felhagyásának hatása talajlakó pókokra a Hortobágyon. Természetvédelmi Közlemények 13, 209-216.

Török, P., Arany, I., Prommer, M., Valkó, O., Balogh, A., Vida, E., Tóthmérész, B., Matus, G. 2007. Újrakezdett kezelés hatása fokozottan védett kékperjés láprét fitomasszájára, faj- és virággazdagságára. Természetvédelmi Közlemények 13, 187-198.

Arany, I., Török, P., Aszalós, R., Matus, G. 2007. Vadkizárás hatásának vizsgálata egy déli-bükki endemikus erdőtársulásban: kompozíció, produktivitás és virágzási siker. Természetvédelmi Közlemények 13, 81-92.

Deák, B., Tóthmérész, B. 2007. A kaszálás hatása a Hortobágy Nyírőlapos csetkákás társulásában. Természetvédelmi Közlemények 13, 179-186.

Vasas, V., Magura, T., Tóthmérész, B., Jordán, F., Ködöböcz, V. 2007. A Beregi-sík erdőfragmentumainak élőhelyszerkezeti elemzése a futóbogár fauna alapján. Természetvédelmi Közlemények 13, 109-118.

Szabó, S., Árnyas, E., Tóthmérész, B., Varga, Z. 2007. Az Aggteleki Nemzeti Park nagylepke (Lepidoptera: Macroheterocera) faunájának elemzése hosszú távú fénycsapdás adatsor alapján. Természetvédelmi Közlemények 13, 59-68.

Halasi-Kovács, B., Tóthmérész, B. 2007. Az EU Víz Keretirányelv előírásainak megfelelő minősítési eljárás a hazai vízfolyások halai alapján. Hidrológiai Közlöny 87 (6), 179-182.

Varga, K., Lukács, B. A., Tóthmérész, B., Dévai, Gy. 2007. A Foltos-kerti-hullámtéröblözet állapotváltozása 61 év alatt. Hidrológiai Közlöny 86 (6), 149-152.

Jordán, F., Magura, T., Tóthmérész B., Vasas, V., Ködöböcz, V. 2007. Carabids (Coleoptera: Carabidae) in a forest patchwork: a connectivity analysis of the Bereg Plain landscape graph. Landscape Ecology 22: 1527-1539.

Hornung, E., Tóthmérész, B., Magura, T., Vilisics, F. 2007. Changes of isopod assemblages along an urban-suburban-rural gradient in Hungary. European Journal of Soil Biology 43: 158-165.