B.Sc. Biodiverzitás
(TBBE0610; TBMG0610)

A tárgyak alapadatai
Heti óraszám: 1+2+0
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Dr. Tóthmérész Béla


Biodiverzitás tematika   [pdf]

Oktatási segédanyagok (2010-2011-es tanév)

Biodiverzitás tételek B.Sc. [pdf]
Diverzitás jellemzése   [pdf]
Mintázatelemzés  [pdf]
Diverzitás előadás [pdf]
Diverzitas kiadott anyag  [pdf]
Minta-vizsgalap [pdf]


            
DEBRECENI EGYETEM
Természettudományi és Technológiai Kar
ÖKOLÓGIAI TANSZÉK